Lein.ee-kõik matusteks.

Lein.ee pakub Teile erinevaid lahendusi ja nõuandeid matuse läbiviimiseks, et olla Teile abiks, alates hetkest, mil teie lähedane on siitilmast lahkunud.

Kõiksugustele matuseteemalistele küsimustele saate vastused lein.ee-st.
Meil on info nii selle kohta, mida teha kui Teie lähedane või tuttav on siitilmast lahkunud, kui ka värsket infot Eestis kehtiva matuseseadustiku kohta-Kust saada surmatunnistus, kes registreerib surma, kuhu surnu paigutada peale surma?

Samuti saate lein.ee-st ülevaate erinevatest teenusepakkujatest, kellega koos lahkunu väärikalt viimsele teekonnale asutada- matusebürood, peielauad, kirstud, lindid, lilled, kaastundeavaldused ajalehtedesse, raadiosse – piisab vaid korraks lein.ee avada ja saategi matused talitatud.